Opublikowano Dodaj komentarz

KONKURS 3x! Wygraj dostęp do KOMPLETNEGO szkolenia video ze sprzedaży online na największym sklepie internetowym Amazon

Cześć! Spoglądając na to, w jakich czasach obecnie żyjemy, można powiedzieć, że zawsze jest dobry czas, aby zacząć budować sobie „na boku” dodatkowe źródło zarobku. Postanowiłem zorganizować konkurs, gdzie do wygrania są aż 3 sztuki mojego kursu video ze sprzedaży online na Amazon KDP, który pomoże zbudować swój własny, zautomatyzowany biznes bez działalności gospodarczej, wkładania żadnej złotówki na towar, oprogramowanie, czy jakiekolwiek inne koszty. Jako że w świetle prawa działamy jako niezależny twórca, co jest również powiązane w jakimś stopniu z „wolnym zawodem”, to do sprzedaży na Amazon KDP – nie wymagane jest zakładanie firmy w żadnej formie. Jeśli temat jest dla Ciebie interesujący, zapraszam Cię gorąco do wzięcia udziału w tym konkursie.

Kim jestem?

Nazywam się Mateusz Piotrowski i pochodzę spod Wrocławia. W sieci odnajdziesz mnie pod nazwą Expert PioMateusz. Od wielu lat zajmuje się szeroko pojętym e-commerce, w tym sprzedażą online na wielu anglojęzycznych serwisach, między innymi właśnie Amazon KDP. Moim zadaniem jest szerzyć wiedzę z zakresu pewnego rodzaju „niszy”, którą nie każdy jeszcze miał okazję poznać. Mało tego, moim priorytetem jest przekazywać Wam wiedzę w sposób jak najbardziej zrozumiały, czyli jak to się u nas mówi – „po polsku”.

Jako że często mam okazję pomagać Wam na kilku Facebookowych grupach poświęconych sprzedaży na różnych serwisach internetowych, to widząc spore zainteresowanie moją osobą, postanowiłem, że po prostu zacznę mówić o pewnych kwestiach szerzej, na większą skalę, tutaj na kanale YouTube wraz z blogiem, na którym obecnie się znajdujesz. Doskonale wiem, jak duży wpływ ma na nas odpowiednie środowisko, więc jeśli jeszcze tego nie wiesz, stworzyłem na Facebooku własną, publiczną grupę, której zadaniem jest integrować osoby właśnie podobne do Ciebie. Jeśli jeszcze do niej nie dołączyłeś/dołączyłaś, możesz zrobić to, klikając ten link , tymczasem nie przedłużając, przejdźmy do szczegółów konkursu.

Co jest do wygrania w konkursie?

Biorąc udział, zupełnie za darmo, możesz zostać jedną z trzech osób, które otrzymają ode mnie specjalny dostęp do panelu kursanta, z poziomu którego przejdziesz bez pośpiechu przez moje wyjątkowe szkolenie, prosto z ekranu swojego urządzenia, czyli np. laptopa lub smartfona.Data rozpoczęcia, zakończenia oraz wyłonienia trzech zwycięzców

Data rozpoczęcia zapisów: 05.02.2023r. od godz. 11:00.

Data zakończenia zapisów: 28.02.2023r. do godz. 23:59.

Data wyłonienia trzech zwycięzców: 03.03.2023r.

Do sedna, jakie są warunki wzięcia udziału?

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić WSZYSTKIE poniższe warunki. Zapis uznaje się w momencie spełnienia ich wszystkich do czasu ww. daty zakończenia zapisów:

1. Dołącz do listy mailingowej (newslettera). Można zrobić to np. na samym dole obecnej strony konkursowej. Ważne: Pamiętaj o potwierdzeniu adresu e-mail.

2. Udostępnij publicznie TEN POST na swojej Facebookowej tablicy (osi czasu).

3. Dołącz na Facebooku do naszej grupy.

4. Zasubskrybuj na YouTube kanał Expert PioMateusz.

5. Napisz komentarz „Biorę udział w konkursie” pod najnowszym filmem konkursowym na moim TikToku (nazwa profilu: piomateusz.pl).

6. Napisz w kilku zdaniach komentarz pod filmem konkursowym na YouTube, jakie widzisz zalety w sprzedaży i zarabianiu na Amazon KDP. Wygrywają 3 osoby, które napiszą najbardziej motywujący, mobilizujący do działania komentarz. Na 1 osobę obowiązuje limit 1 komentarza.

Powodzenia!


Pełny regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU Z DNIA 04.02.2023r.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu na Facebooku i YouTube jest Mateusz Piotrowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Mateusz Piotrowski”, ul. Władysława Orkana 52/2, 58-307 Wałbrzych, NIP: 8863022483, REGON: 522419278
(zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani wspierany przez Facebooka, YouTube oraz TikToka.

• Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

• YouTube jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Google LLC.

• TikTok jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Bytedance Ltd.

7. Konkurs jest prowadzony na Facebooku w profilu o nazwie Expert PioMateusz (zwanym dalej “Fanpage”), kanale YouTube o nazwie Expert PioMateusz oraz kanale TikTok o nazwie piomateusz.pl.

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami posiadającymi aktywowane konto w serwisach Facebook.com, Youtube.com oraz TikTok.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka, TikToka oraz wytycznych dla społeczności YouTube. Nieprzestrzeganie tych wytycznych powoduje dyskwalifikację;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook, YouTube oraz TikTok;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Nagrodą jest dostęp cyfrowy do treści Kursu Amazon KDP 3w1 Plus

3. Informacja o Nagrodzie i Zwycięzcach będzie zawarta w treści wiadomości e-mail każdego uczestnika (dalej: „Uczestnik”).

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny m.in. w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/piomateuszpl, kanale YouTube o nazwie Expert PioMateusz oraz kanale TikTok o nazwie piomateusz.pl.

2. Konkurs (zapisy) trwa od dnia 05.02.2023r. od godz. 11:00 do dnia 28.02.2023r. do godz. 23:59.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić WSZYSTKIE poniższe warunki. Zapis uznaje się w momencie spełnienia ich wszystkich do czasu ww. daty zakończenia zapisów:

1. Dołącz do listy mailingowej (newslettera). Można zrobić to np. na samym dole obecnej strony konkursowej. Ważne: Pamiętaj o potwierdzeniu adresu e-mail.

2. Udostępnij publicznie TEN POST na swojej Facebookowej tablicy (osi czasu).

3. Dołącz na Facebooku do naszej grupy.

4. Zasubskrybuj na YouTube kanał Expert PioMateusz.

5. Napisz komentarz „Biorę udział w konkursie” pod najnowszym filmem konkursowym na moim TikToku (nazwa profilu: piomateusz.pl).

6. Napisz w kilku zdaniach komentarz pod filmem konkursowym na YouTube, jakie widzisz zalety w sprzedaży i zarabianiu na Amazon KDP. Wygrywają 3 osoby, które napiszą najbardziej motywujący, mobilizujący do działania komentarz. Na 1 osobę obowiązuje limit 1 komentarza.

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu, a także na podstawie kryteriów opisanych w § 6. Ust. 1 Regulaminu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości e-mail (wiadomości o wygranej i 3 zwycięzcach zostaną wysłane dnia 03.03.2023r. na te adresy e-mail, które zostały zarejestrowane przez Uczestników do newslettera (warunek nr. 1 konkursu)).

6. Warunkiem odebrania przez wyróżnionych Uczestników nagrody jest odpisanie na wiadomość e-mail Organizatora w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu.

7. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie przekazana uczestnikowi do 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, regulaminem Facebooka, TikToka oraz wytycznych społeczności YouTube, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem, Regulaminem dostępnym na portalu Facebook, TikTok oraz wytycznymi dla społeczności YouTube (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebook, YouTube oraz TikTok;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka, TikToka oraz YouTube kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisach Facebook, YouTube, TikTok

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook, YouTube oraz TikTok.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook, YouTube oraz TikTok.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.10.2022r. i obowiązuje do całkowitego zakończenia konkursu.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Informacje o przetwarzaniu danych znajdują się w zakładce RODO oraz Polityce Prywatności.Oglądaj nowe filmy z kanału bez konieczności opuszczania obecnej strony: